دومین کنگره­ ی روان‌کاوی و روان درمانی پویای ایران

شهامت زیستن با دیگری

"پادزهری روان‌کاوانه برای فرهنگ مرگ، خشونت و نابردباری"

محورهای اصلی کنگره :

دومین کنگره­­ ی روان‌کاوی و روان درمانی پویای ایران در ایران، تهران از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۵  (۹ تا ۱۱نوامبر) برگزار خواهد شد. موضوع کنگره حول محور مفهوم زندگی در برابر مرگ می­ باشد اما محدود به عنوان "پادزهری روان‌کاوانه برای فرهنگ مرگ، خشونت و نابردباری" نیست. مقالات  مرتبط با عناوین ذیل در نظر گرفته می­ شود:

 • شهامت زیستن در چارچوب محدودیت ­های شرایط وجودی‌مان

 • شهامت زیستن با احساسات پرشور و هیجان خود

 • شهامت سوگواری کردن به جای فرو مردن در یک حالت مستمر افسردگی

 • شهامت جدا شدن از ابژه‌ی همزیست

 • شهامت اجازه دادن به کودک برای رشد کردن به عنوان یک شخص آزاد به جای بدل خود بودن

 • شهامت زیستن با وجدان خود به جای فراخود خودرای

 • تاب آوری روان‌کاوانه
 • زندگی و مرگ تحلیلی

 • فرهنگ ژویی‌سانس

 • شهامت روان‌کاو بودن با چشم­پوشی از نیازهای خودشیفتگی خود در موقعیت درمانی

 • وابستگی بیمارگون به خشونت و اعتیاد به عنوان دفاعی در برابر پرخاشگری

 • تحلیل­ های روان‌کاوانه از عدم تحمل قومی، نژادی و مذهبی معاصر در جهان

زمان باقی مانده به کنگره دوم روانکاوی

Get Adobe Flash player

حامیان دومین کنگره روان‌کاوی و روان درمانی پویا

 • Icon 01
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 05
 • Icon 05