دکتر مهدیه معین الغربایی روانپزشک

دکتر مهدیه معین الغربایی روانپزشک

روان پزشک و روان درمانگر روانکاوانه

مدیر برنامه فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی تهران

📍تحصیلات:

دانش‌آموخته‌‌ی روان‌پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۵

بیوگرافی دکتر مهدیه معین الغربایی روانپزشک

فارغ التحصیل دوره‌های نظری و بالینی کلینیک تاویستوک و پورتمن:

●مبانی نظری روانکاوی

●روان‌درمانی روانکاوانه میان فرهنگی (بالینی-با تاکید بر طیفی از تبعیض‌های نژادی، قومیتی و…..)

●روان‌درمانی روانکاوانه اینتر دیسیپلینر اینتنسیو ( و علاوه بر درمان اینتنسیو روانکاوانه کلاسیک فردی شامل تروما، کار با بیماران پسیکوتیک و شدیدا آشفته، زوج، روانتنی، گروه درمانی‌ها، کنفرانس‌های گروپ ریلیشنز، نوجوانان، مشاهده نوزاد) که دوره کاملا بالینی بوده و همراه با کار با بیماران و سوپرویژن صورت گرفته است.

در این دوره سوپروایزرها و اساتیدی مانند دیوید بل، ادنا اشوناسی، ایرما برنمن پیک، دیوید تیلور، کاتالینا برونستاین، ژان ابرام، لزلی کالدول، مارگارت راستین، رابرت هینشلوود در میان سایر روانکاوان سینیور مکتب بریتانیا حضور و تدریس مستقیم داشته‌اند.

مسئولیت‌های اجرایی علمی دکتر مهدیه معین الغربایی روانپزشک

مدیر و هماهنگ کننده بخش تحلیلی دپارتمان روان‌درمانی بیمارستان روزبه. از ۱۳۷۷

عضو هیات علمی گروه روان‌‌پزشکی

رئیس کمیته روان‌درمانی انجمن علمی روان‌‌پزشکان ایران

رئیس گروه بالینت ایران

رئیس کمیته تدوین و طراحی فلوشیپ رواندرمانی در وزارت بهداشت و درمان در نیمه دوم دهه هشتاد که این فلوشیپ برای اولین بار در ایران از سال ۹۳ در دانشگاه ع پ تهران شروع به کار کرد.

عضو کمیته موسسین مرکز روان‌تحلیلی ایرانیان و مسئول افتخاری کمیته‌ی سیاستگزاری آموزشی این مرکز

رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ع پ تهران به مدت ۱۲ سال از سال ۸۰ تا ۹۳

فعالیت‌های آموزشی و بالینی دکتر مهدیه معین الغربایی روانپزشک

درمانگر تحلیلی انفرادی با رویکرد ابجکت ریلیشن مکتب بریتانیا

زوج درمانگر- شیوه مرکز تاویستوک لندن و مبتنی بر آبجکت ریلیشن و روانکاوی ریلیشنال

گروه درمانگر تحلیلی (فولکس، مالکوم پاینز)

مدرس و سوپروایزر روان‌درمانی دینامیک دستیاران روان‌‌پزشکی: از ۱۳۷۷ (رویکرد ابجکت ریلیشن مکتب بریتانیا و آموزش دیده روزبه تحت نظر اساتید همین مرکز از جمله دکتر محمد صنعتی، دکتر عبدالحسین رفعتیان و استاد فقید دکتر محمد ولی سهامی)

تدریس روانکاوی و رواندرمانی روانکاوانه، سوپروایزر انفرادی و گروهی،  درمان انفرادی و گروهی در دپارتمان روان‌درمانی دانشگاه ع پ تهران (متاثر از آرای ملانی کلاین، ویلفرد بیون،  دونالد ملتزر، رونالد بریتون، پروفسور هینشلوود و پروفسور مارگارت راستین)

عضویت رسمی در نهادهای علمی بین‌المللی

BPC (British Psychoanalytic Council)

TSP (Tavistock Society of Psychotherapists)

APPCIOS (Association for Psychodynamic Practice and Counselling in Organisational Settings)

(دینامیک سازمانی)

دوره های ارائه شده توسط دکتر مهدیه معین الغربایی