محمد بهشتی زاده

محمد بهشتی زاده

کارشناسی ارشد روان‌شناسی

دانش‌آموخته و عضو کمیته اجرایی گروه فرویدی تهران

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110