دکتر مژگان امینی

دکتر مژگان امینی

رواندرمانگر و سوپروایزر روان درمانی تحلیلی

📍تحصیلات:

فارغ التحصیل روانپزشکی سال ۹۲ – ورودی فلوشیپ سال ۹۵ روان درمانی

گروه درمانگر تحلیلی – لیدر و سوپروایزر تایید شده گروه بالینت

مدرس آرا بیون – سمینار لیدر مشاهده نوزاد   

درمانگر تحلیلی سازمانی

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

ماموریت و بیوگرافی

عضویت رسمی در نهادهای بین الملی:

BPC (British Psychoanalytic Council)

 

APPCIOS (Association for Psychodynamic Practice and counselling in Organizational Setting)  دینامیک سازمانی

Currently working online & in person

I am a Psychiatrist, Fellowship in Psychotherapy with over 10 years of relevant work experience.

I work as a Psychodynamic individual and Group Psychotherapist (British Object relation School), Supervisor and Infant Observation Seminar Leader.

I am also a psychodynamic organizational therapist and a full member of APPCIOS offering counselling in organizational setting.

full member of APPCIOS (Association for Psychodynamic Practice and counselling in Organizational Setting)

full member of British Psychoanalytic Council (BPC)

دوره های ارائه شده توسط این مدرس