مجتبی آل‌سیّدان

مجتبی آل‌سیّدان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

عضو گروه فرویدی تهران

روان‌درمانگر و سوپروایزر تحلیلی

مدرّس‌ و پژوهشگر روانکاوی و نظریهٔ فرویدی

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110