دکتر آرمان دهقان

دکتر آرمان دهقان

روانپزشک و رواندرمانگر روانکاوانه

📍تحصیلات:

روانپزشک و رواندرمانگر روانکاوانه

دستیار فلوشیپ رواندرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴۰۲

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۳۹۰

فارغ التحصیل روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۴۰۰

بورد تخصصی روانپزشکی ۱۴۰۰

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

ماموریت و بیوگرافی

📍سوابق آموزشی روانکاوی پیش از فلوشیپ

دوره مقدماتی درمان مبتنی بر مدل آسیب ویژه اختلالات تجزیه ای.مدرس: دکتر علی فیروزآبادی .بهار ۱۳۹۷

دوره اصول مقدماتی رواندرمانی تحلیلی. مدرس :دکتر علی فیروزآبادی ، بهار ۱۳۹۸

دوره آشنایی با مکاتب روانکاوی. مدرس: دکتر علی فیروزآبادی،  تابستان ۱۳۹۸

دوره آراء ملانی کلاین .مدرس: دکتر مهدیه معین.تابستان ۱۳۹۹

دوره آراء فروید .مدرس :دکتر علیرضا طهماسب .پاییز ۱۳۹۹

دوره درمان اختلالات شخصیت با رویکرد TFP-E. مدرس:دکتر فرزین رضاعی .پاییز ۱۴۰۰

سوپرویژن گروهی دکتر مهدیه معین به مدت ۲ سال

دوره بررسی آرا ملانی کلاین ۲ pathological organizationدر آرا روانکاوان پسا کلاینی .مدرس دکتر مهدیه معین

دوره آرا کلاین ۳ : projective identification مدرس :  دکتر مهدیه معین

📍سوابق کاری و اجرایی

رواندرمانگر تحلیلی با رویکرد ابجکت ریلیشن از سال ۱۳۹۹

پژوهشگر حوزه ی آموزش پزشکی از سال ۱۳۹۰

عضو کمیته رواندرمانی انجمن روانپزشکان ایران

عضو انجمن علمی رواندرمانی ایران

عضو دپارتمان آموزشی و درمانی موسسه ی روان تحلیلی ایرانیان