اسماعيل خوش نظر

اسماعيل خوش نظر

رواندرمانگر تحلیلی کودک و نوجوان

📍تحصیلات:

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی

 

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

ماموریت و بیوگرافی

  • فعالیت های آموزشی :

اولين دوره جامع رواندرمانی اختلالات كودكان و نوجوان، تحت نظارت انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان ایران، بیمارستان روزبه.     

دوره تربيت سازنده، تحت نظارت انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان.
دوره بازی درمانی در اختلالات کودکی، (دكتر زداده محمدي)، کلینیک کودک و خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

دوره رواندرمانی اختلالات طیف اتیسم، مرکزاتیسم تهران.  

دوره  سبك هاي والدگري (دكتر طهماسيان)، كلينيك خانواده و كودك، دانشگاه شهيد بهشتي
دوره تربيت مربي آموزش مهارت هاي زندگي به كودكان، (دكتر طهماسيان)، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي.   

دوره خانواده درماني اعتياد، دکترعابدین، دانشگاه شهيد بهشتي.

دوره خانواده درمانی، دکترمهدی بینا.      

دوره ارزيابي و مشاهدات باليني (دكتر اخوان)، مركز مشاوره دانشگاه شهيد بهشتي.
دوره روابط موضوعي مکتب مستقل(وینی کات، فیربرن، بالینت)، دكتر اخوان.

دوره فروید خوانی، دکترچمی کارپور، کلینیک ویرا.

دوره آموزشی مفاهیم بنیادین نظریه رابطه موضوعی با تکیه برروانکاوی کلاینی، احمد رضا محمد پور، کلینیک ناخودآگاه.

دوره های جامع مقاله خوانی آقای محمدپوربا تاکید برروانکاوی کلاینی.

دوره های مقاله خوانی دکتر اخوان با تاکید بررویکرد relational.

دوره مقاله خوانی و سوپرویژن  گروهی دکتر رفعتیان.

اولین دوره جامع روانکاوی کودک و نوجوان ایران با دکتر ساگارت، انیستیو روانکاوی راستین.

دوره روابط موضوعي مکتب مستقل(فیربرن، بالینت، آندره گرین)، دكترعلیسبحانی، بیمارستان روزبه
دوره آموزشی تروما، دکتر ساگارت، انیستیتو روانکاوی راستین.

دوره آموزشی روانکاوی و فلسفه، دکترطاهری، مرکز آموزش رواندرمانی پرسای.

دوره جامع مقاله خوانی بیون با خانم دکترعلی سبحانی.

  • دوره های observer وسوپرویژن:

observer: دکترعابدین، دکتر اخوان،

سوپرویژن انفرادی و گروهی : دکترعابدین، دکتراخوان، دکتررفعتیان، دکتر دلالی، دکترمحمدپور، دکترعلیسبحانی، دکترساگارت، دکتردهقانی، دکترمالی مان، دکترشهرزاد سیاسی.

  • فعالیت بالینی و پژوهشی

همكاري با كلينيك خانواده و كودك دانشگاه شهید بهشتی به عنوان رواندرمانگرکودک و نوجوان از سال 1387 تا 1398.

همکاری با دکترمحمدی (فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ) و دکتر خوشابی (فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان) به عنوان رواندرمانگر کودک و نوجوان از سال 1388 تا 1399.

همکاری با کلینیک های رواندرمانی ژرفا، ناخودآگاه، کاوش، ویرا، دی، یاسان به عنوان رواندرمانگرکودک و نوجوان از سال 1389تا 1398.

مسئول آموزش کودک و نوجوان کلینیک آرمانا در سال 1393.                                                                                   

همکاری با مدرسه گویا به عنوان مشاوردرسال 1397-1398.                                  

همکاری با کلینک دکتر حبیبی به عنوان درمانگر از سال 1396 تاکنون.                                          

همکاری با مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی بیمارستان روزبه از سال 89 تا 90.

برگزاری کارگاه های مختلف برای والدین، کودکان و نوجوانان  در مراکز درمانی فوق.

برگزاری دوره های گروه درمانی برای نوجوانان مبتلا به مشکلات ارتباطی.                           

  • عضویت ها :

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

مرکز مطالعات روانکاوی تهران

انجمن روانشناسی ایران

انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

انجمن روانشناسی بالینی ایران