نادیا رفیعیان

نادیا رفیعیان

رواندرمانگر تحلیلی با رویکرد پسابیونی

📍تحصیلات:

کاندیدای دکتر روانشناسی از دانشگاه ساری

مدرس دانشگاه آزاد

 

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

ماموریت و بیوگرافی

دوره های زیر با تدریس دکتر علیرضا طهماسب گذراندم:

*دوره مکاتب روانکاوی

*دوره رهیافت روانکاونه شخصیت

*دوره مکانیسم های دفاعی

*دوره فرویدخوانی

*دوره کلاین خوانی

*دوره بیون خوانی

*دوره جامع روانپویشی فشرده کوتاه مدت

*کارگاه تست STIPO

*دوره عشق و جنسیت با دیدگاه روانکاوانه

 

**کارگاه و سمینار آرا کلاین ۱ با تدریس دکتر واله عمویی و دکتر مهدیه معین

 

دوره های زیر با تدریس دکتر عقیله موسوی:

*آموزش مفاهیم بیون

*درس گفتارهای بیون

 

 دوره های زیر با تدریس دکتر جواد خلعتبری گذراندم:

 CBTمقدماتی

CBT پیشرفته ۱

CBTپیشرفته ۲

طرحواره درمانی مقدماتی

طرحواره درمانی پیشرفته

طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت

زوج درمانی مبتنی برطرحواره درمانی و اکت

۵۰۰ ساعت سوپرویژن CBT و ACT وطرحواره درمانی و ذهنیت طرحواره ای

 

 دوره های زیر با تدریس دکتر محسن جدیدی گذراندم:

*اصول و فنون مصاحبه بالینی

*آزمون های روانشناختی NEO-MMPI-MACI-MCMI

*اصول و فنون رفتاردرمانی شناختی مبتنی بر طرحواره

*رواندرمانی گروهی با تاکید بر PMT & FRIENDS

*آشنایی با اختلالات روانی-تشخیص و درمان

 

دوره های زیر با تدریس دکتر حامد علی آقایی گذراندم:

*کارگاه روانپویشی فشرده کوتاه مدت با تدریس حامد علی آقایی

*۲۰۰ ساعت سوپرویژن انفرادی و گروهی روانپویشی

 

 

*کارگاه تربیت درمانگرجنسی باتمرکز بر انحرافات جنسی همراه با سوپرویژن با تدریس دکتر مهری نجات

 

 

 

تحقیق و پژوهش ها:

*ایجاد رابطه متمرکز بر مهارت های ارتباطی

ناشر اودیسه

 

*اثربخشی آموزش روانشناختی طرحواره درمانی بر دلزدگی زناشویی،خودتنظیمی زناشویی،وابراز وجود زوجین

چاپ شده در مجله علمی مطالعات علوم انسانی

 

*تاثیر اضطراب بر میزان سلامت روان و کیفیت زندگی بین دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی

چاپ شده در مجله روانشناسی و علوم رفتاری ایران

 

*پیش بینی اعتیاد به اینترنت برمیزان تاب آوری و راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روانی بین افراد متاهل منطقه ۱۷ تهران

پذیرش مقاله