دکتر نرگس نجاتی فرد

دکتر نرگس نجاتی فرد

روانپزشک و رواندرمانگر روانکاوانه

📍تحصیلات:

فارغ التحصيل فلوشیپ رواندرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصيل تخصص روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

ماموریت و بیوگرافی

دوره هاي نظري

سوپرویژن فردی و گروهی استاد محمد صنعتی

سوپرویژن فردی و گروهی روابط ابژه مكتب مستقل بریتانیا توسط استاد مهدیه معین

سوپرویژن گروهی خانم دکتر سهیلا کیانی

سوپرویژن گروهی آقای دکتر فرزین رضاعی

دوره هاي نظري ويلفرد بيون خانم دکتر الهه ساگارت

دوره هاي نظري ملانی کلاین استاد مهدیه معین

دوره هاي نظري وينيكات و فروید در بیمارستان روزبه

دوره ي نظري رواندرمانی متمرکز بر انتقال آقای دکتر فرزین رضاعی

دوره ي نظري زوج درمانی

دوره های نظری مبانی رواندرمانی تحلیلی در مرکز مطالعات روانکاوی تهران

تجارب كاري

روان درمانی فردی تحلیلی

گروه درمانی تحلیلی

سوپروایزر تحلیلی با رویکرد روابط ابژه

عضویت ها :

انجمن علمی روان درمانی ایران و انجمن علمی روان پزشکان ایران