نرجس صاحب زاده

نرجس صاحب زاده

روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی

📍تحصیلات:

روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی

فارغ التحصیل روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1401

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

ماموریت و بیوگرافی

 • دوره مقدماتی رواندرمانی تحلیلی در موسسه روان پژوه مشهد تحت نظر مرکز مطالعات روانکاوی تهران – 1397 تا 1398
 • دوره آموزشی زوج درمانی مبتنی بر مبانی سایکوداینامیک –دکتر سامرند سلیمی . مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی 1397
 • دوره رواندرمانی حمایتی –دکتر علی ثاقبی .مهر 97 تا اردیبهشت 98
 • دوره psychodynamic formulation – دکتر علی ثاقبی .تیر 98 تا آبان 99
 • دوره psychoanalytic model of mind – دکتر امیر حسین جلالی ندوشن .مرداد99 تا خرداد 1400
 • شرکت در اولین دوره مدرسه سالانه علوم شناختی و نوروسایکیتری . اسفند 99 تا مرداد 1400
 • دوره مبانی رواندرمانی روان پویشی دراز مدت ، گابارد-دکتر مرتضی مدرس غروی. مهر 1400 تا اسفند 1400
 • دوره emotional communication – دکتر شبنم نوحه سرا .
 • دوره continuous clinical case seminar: listening in the transference- دکتر سیامک موحدی .
 • دوره آموزشی Object relations in psychoanalytic theory – دکتر مرتضی مدرس غروی .
 • دوره مقاله خوانی فروید – دکتر مرتضی مدرس غروی. 1398 تا کنون
 • کاندیدای دوره نهم مرکز مطالعات روانکاوی تهران – از مهر 1402
 • دوره مقدماتی TFP –دکتر فرزین رضاعی