دکتر ستاره آرام

دکتر ستاره آرام

روانپزشک و رواندرمانگر روانکاوانه

📍تحصیلات:

روانپزشک و رواندرمانگر روانکاوانه
‌فلوشیپ رواندرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۴۰۲
فارغ التحصیل تخصص روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۵

دارای بورد تخصصی
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۶

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

ماموریت و بیوگرافی

♦️ دوره های نظری قبل از دوره فلوشیپ:

دوره مبانی رواندرمانی در سال ۱۳۹۳
دوره های نظری ملانی کلاین، مکتب مستقل، ویلفرد بیون و فروید تحت نظر اساتید گرانقدر مرکز و بیمارستان روزبه از سال ۱۳۹۵
تحت سوپرویژن اساتید گرانقدر دکتر محمد صنعتی و دکتر مهدیه معین از سال ۱۳۹۵
دوره نظری TFP دکتر فرزین رضاعی و تحت سوپرویژن ایشان سال ۱۳۹۶
دوره نظری زوج درمانی و سکس تراپی سال ۱۳۹۶
دوره وینیکات دکتر لزلی کالدول و تحت سوپرویژن مستقیم ایشان سال ۱۳۹۷
دوره تحلیلی سایکوسوماتیک کاتالینا برونشتاین سال ۱۳۹۷
کارگاه گروه درمانی دکتر هادی رحیمی دانش سال ۱۳۹۸

♦️سوابق کاری

رواندرمانگر حمایتی و شناختی رفتاری از سال ۱۳۹۳
رواندرمانگر تحلیلی با رویکرد ابجکت ریلیشن از سال ۱۳۹۵
زوج درمانگر با رویکرد تحلیلی از سال ۱۳۹۶
رواندرمانگر بین فردی (IPT) از سال ۱۳۹۷
رواندرمانگر و کار با بیماران سایکوسوماتیک از سال ۱۳۹۸
گروه درمانگر تحلیلی تحت سوپرویژن استاد گرانقدر دکتر مهدیه معین از سال ۱۴۰۱
سوپروایزر انفرادی و گروهی از سال ۱۴۰۱

♦️مسولیت های اجرایی

عضو تیم پیشگیری از خودکشی و مداخله در بحران در سال ۱۳۹۵
همکاری علمی آموزشی برای دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵
عضو تیم پژوهشی بیماریهای سایکوسوماتیک گوارشی در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶
عضو تیم پژوهشی بیماران فیبرومیالژی از سال ۱۴۰۰
عضو  کمیته رواندرمانی انجمن علمی روانپزشکان  ایران
عضو انجمن علمی رواندرمانی ایران
دبیر انجمن علمی رواندرمانی ایران شاخه گیلان