دکتر سیده طیبه حسینی

روانپزشک و روان درمانگر تحلیلی

📍تحصیلات:

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

ماموریت و بیوگرافی

طی دوره روان درمانی تحلیلی تحت نظر دکتر روشنایی و موسسه روان پژوه مشهد

 طی دوره آراء مالنی کالین تحت نطر دکتر معین و دکتر عمویی

 دارای گواهینامه طی دوره زوج درمانی تحلیلی

 دارای گواهی نامه طی دوره درمان اختالالت هویت جنسی

 گواهینامه گروه درمانی بالینت

 اخذ سوپرویژن از دکتر مدرس غروی بمدت ۵ سال

اخذ سوپرویژن از دکتر مهدیه معین بمدت ۲ سال

اخذ سوپرویژن گروه درمانی بالینت از دکتر منصوره کیانی

 طی درمان فردی و گروهی در مجموع بمدت ۳ سال

چاپ ۵ مقاله در مجالت معتبر جهان

تالیف فصل ۳ کتاب تاریخ روانپزشکی ایران (به چاپ دوم رسید)

تالیف کتاب چالش های روان درمانی در ایران (در دست چاپ)

کاندیدای جایزه داویدیان ۱۴۰۰

روانپزشک معتمد دانشگاه در واحد مشاوره معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مدت یک سال

 تاسیس گروه ادب و هنر بیمارستان ابن سینا مشهد و فعالیت مستمر در واحد روان پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشگی مشهد

 تاسیس گروه مداخله در بحران کووید با ایجاد تیم مشترک روانپزشکی علوم پزشکی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و معاونت درمان دانشگاه

 عضو کمیته روان درمانی انجمن روانپزشکان ایران

عضو کمیته عصب روانپزشکی انجمن روانپزشکان ایران

عضو کمیته سلامت شهری انجمن روانپزشکان ایران