دوره آرا کلاین ۱

«مرکز روان تحلیلی ایرانیان» دوره‌ای ۱۰ جلسه‌ای به منظور بررسی مقالات اصلی ملانی کلاین و خوانش‌های معاصر از آن‌ها برگزار…

 

پس از مشاوره واتس آپ