دوره آرا کلاین ۱

«مرکز روان تحلیلی ایرانیان» دوره‌ای ۱۰ جلسه‌ای به منظور بررسی مقالات اصلی ملانی کلاین و خوانش‌های معاصر از آن‌ها برگزار…

 

پس از مشاوره واتس آپ

سمینار بالینی با تاکید بر آراء تحولی و تکنیک کلاین

«مرکز روان تحلیلی ایرانیان» سمینار بالینی با تاکید بر آراء تحولی و تکنیک کلاین ۸ جلسه‌ای به مدت دو ماه…

 

پس از مشاوره واتس آپ

کارگاه خاتمه درمان روانکاوانه

«مرکز روان تحلیلی ایرانیان» کارگاه خاتمه درمان روانکاوانه ۳ جلسه‌ای در روزهای ۳شنبه برگزار می‌کند. مدرس این دوره دکتر مهدیه…

 

پس از مشاوره واتس آپ

کارگاه کار با سوگ

«مرکز روان تحلیلی ایرانیان» کارگاه کار با سوگ ۳ جلسه‌ای در روزهای ۳شنبه برگزار می‌کند. مدرس این دوره دکتر مهدیه…

 

پس از مشاوره واتس آپ

کارگاه مهارت‌های زندگی کودکان

آموزش مهارت‌های زندگی کودکان از طریق بازی به جای ارائه مفاهیم تئوری، اثربخشی بیشتری دارد و نتایج آن ماندگارتر خواهد بود. در این کارگاه همراه باشید

 

پس از مشاوره واتس آپ