دوره آموزشی روان‌درمانی روان‌کاوانه‌

دوره آموزشی روان‌درمانی روان‌کاوانه‌، به دانشجویان تکنیک‌ها و دانش عمیقی درباره فرایندهای ناخودآگاه را می‌آموزد. این آموزش از طریق کار بالینی تحت نظر و جلسات روان‌درمانی فردی با هدف تبدیل کردن آن‌ها به درمانگران مستقل در زمینه روان‌کاوی انجام می‌شود.

 

پس از مشاوره واتس آپ

دوره آموزشی روان‌درمانی روانکاوانه‌ی بزرگسالان

دوره آموزشی روان‌درمانی روانکاوانه‌ی بزرگسالان، دانشجویان با هدف ایجاد درک عمیقی از فرآیندهای ناخودآگاه از طریق کار بالینی تحت نظارت دقیق برگزار می‌شود.

 

پس از مشاوره واتس آپ